İmamın gaybesinde yapılan her biat küfürdür

Mufazzal ibn Ömer İmam Sadık (a.)’dan şöyle buyurmuştur: İmam Mehdi’nin zuhurundan önce her biat küfür, nifak ve hainliktir. Allah biat edenlere lanet etsin.﴿ [Hidayet-ül Kübra, sayfa 397]

يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم فهي كفر ونفاق وخديعة لعن الله المبايع لها

İmam Sadık (a.) buyurdu ki: Ey Mufazzal, el-Kaim (İmam Medhi) ortaya çıkmadan önce, her biat küfür, nifak ve hainliktir. Biat edene ve biat kabul edene Allah lanet etsin.﴿ [Muhtasar-ül-Basa’ir, El-Hilli, Sayfa 525, Hadis 516]

عن محمد بن إبراهيم عن إبراهيم بن حسن عن الحسين بن حمدان عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله عن محمد بن نصير عن عمر بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعته كفر ونفاق وخديعة لعن الله المبايع لها والمبايع له

https://de.ahlulbait.one/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/mo5tasar-e-basa2er-s-525-h-516.jpg

İmam Sadık (a.) buyurdu ki: Ey Mufazzal, el-Kaim (İmam Medhi) ortaya çıkmadan önce, her biat küfür, nifak ve hainliktir. Biat edene ve biat kabul edene Allah lanet etsin.﴿ [Bihar-ul-Envar, El-Meclisi, Cilt 53, Sayfa 8]

عن أصحاب محمد بن محمد عن الحسين بن حمدان عن محمد ابن إسماعيل وعلي بن عبد الله عن أبي شعيب ومحمد بن نصيرعن عمر بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليهما السلام قال: يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعته كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له

https://de.ahlulbait.one/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/be7ar-anwar-band-53-seite-8-hadith-1.jpg

İmam Sadık (a.) buyurdu ki: Ey Mufazzal, el-Kaim (İmam Medhi) ortaya çıkmadan önce, her biat küfür, nifak ve hainliktir. Biat edene ve biat kabul edene Allah lanet etsin.﴿ [Ilzam-un-Nasib, El-Ha’iri, Cilt 2, Sayfa 257]

عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعة لعن الله المبايع لها والمبايع له

https://de.ahlulbait.one/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/elzam-e-naseb-band-2-seite-257.jpg

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir