Eş-Şevkânî, Ramazan ayında imamın arkasında kılınan namaz hakkında ve bu konuda ihtilafları

Muhammed İbn Ali Şevkânî yazıyor:

قَـالَ الـنَّـوَوِيُّ: اتَّـفَـقَ الْـعُـلَـمَـاءُ عَـلَـى اسْـتِـحْـبَـابِـهَـا قَـالَ: وَاخْـتَـلَـفُـوا فِـي أَنَّ الْأَفْـضَـلَ صَـلَاتُـهَـا فِـي بَـيْـتِـهِ مُـنْـفَـرِدًا أَمْ فِـي جَـمَـاعَـةٍ فِـي الْـمَـسْـجِـدِ فَـقَـالَ الـشَّـافِـعِـيُّ وَجُـمْـهُـورُ أَصْـحَـابِـهِ وَأَبُـو حَـنِـيـفَـةَ وَأَحْـمَـدَ وَبَـعْـضُ الْـمَـالِـكِـيَّـةِ وَغَـيْـرُهُـمْ: الْأَفْـضَـلُ صَـلَاتُـهَـا جَـمَـاعَـةً كَـمَـا فَـعَـلَـهُ عُـمَـرُ بْـنُ الْـخَـطَّـابِ وَالصَّـحَـابَـةُ رَضِـيَ الـلَّـهُ عَـنْـهُـمْ وَاسْـتَـمَـرَّ عَـمَـلُ الْـمُـسْـلِـمِـيـنَ عَـلَـيْـهِ لِأَنَّـهُ مِـنَ الـشَّـعَـائِـرِ الـظَّـاهِـرَةِ فَـأَشْـبَـهَ صَـلَاةَ الْـعِـيـدِ وَبَـالَـغَ الـطَّـحَـاوِيُّ فَـقَـالَ: إِنَّ صَـلَاة الـتَّـرَاوِيـحِ فِـي الْـجَـمَـاعَـةِ وَاجِـبَـةٌ عَـلَـى الْـكِـفَـايَـةِ وَقَـالَ مَـالِـكٌ وَأَبُـو يُـوسُـفَ وَبَـعْـضُ الـشَّـافِـعِـيَّـةِ وَغَـيْـرُهُـمْ: الْأَفْـضَـلُ فُـرَادَى فِـي الْـبَـيْـتِ لِـقَـوْلِـهِ صَـلَّـى الـلَّـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـم: أَفْـضَـلُ الـصَّـلَاةِ صَـلَاةُ الْـمَـرْءِ فِـي بَـيْـتِـهِ إِلَّا الْـمَـكْـتُـوبَـةَ مُـتَّـفِـقٌ عَـلَـيْـهِ وَقَـالَـتِ الْـعِـتْـرَةِ: إِنَّ الـتَّـجْـمِـيـعَ فِـيـهَـا بِـدْعَـةٌ وَسَـيَـأْتِـي تَـمَـامُ الْـكَـلَامُ عَـلَـى صَـلَاةِ الـتَّـرَاوِيـحِ

“En-Nevevî şöyle dedi: ﴾Alimler müstehap olduğunu ittifak ile kabul etmişlerdir.﴿ Dedi ki: Namazı evde tek başına mı yoksa camide topluca kılmanın mı daha hayırlı olduğu konusunda ihtilafa düştüler.﴿ Eş-Şafi’i ve onun ashablarının çoğunlu, Ebu Hanife, Ahmed ve bazı Malikiler ve diğerleri şöyle dedi: Bu daha hayırlıdır. Ömer İbnu’l-Hattab ve sahabelerin yaptığı gibi, namazı toplu kılmak.﴿ Yani bayram namazına benzer ve Et-Tahavi abartarak şöyle demiştir: Cemaatle teravih namazı vaciptir.﴿ Ve Malik, Ebu Yusuf ve Şafiilerden bazıları ve diğerleri söyle demişlerdir: ﴾Daha hayırlıdır evde yanlız kilmayı çünkü (Peygamber (s.)) Allah’ın kendisine salât ve selâm üzerine olsun’un sözü: »Farz namazın dışında en faziletli namaz, evde kılınan namazdır.«﴿ Ve Peygamberin itreti (Ehlibeyti) şöyle dediler: ﴾Cemaatle (kılmak) bidattır.﴿ Biz de teravih namazına bütün halinde konuşmaya geliriz.” [Neylü’l Evtar, Sayfa 498-499]

 

Yorum:

Ömer’in oğlu, imamın arkasında teravih namazını kılmak eleştirdi [burada!]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir