Et-Taberi’ye göre Ebu Bekir ve Ömer’in inkarcıların cezası

İbn Cerir Et-Taberi dedi ki: Kim Ebu Bekir ve Ömer’in iki hidayet imamları olduğunu demezse öldürülsün.﴿ [Tezkiretü’l Huffaz, Ez-Zehebi, Cilt 2, Sayfa 712]

قال الشيخ محمد بن جرير الطبري: من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى يُقتل

Yorum:

Ölmemizi isteyenlerle gerçekten bir vahdet istiyor muyuz? Biz Taberi’nin sözünden beriyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir